Изследване на възможностите за развитие на интелигентни интерфейси човек-машина, в посока разпознаване на рискови когнитивни и емоционални състояния

Проектът е насочен да подпомогне научноизследователските дейности в посока разработване на нови методи и ресурси, спомагащи за развитието на интелигентните интерфейси човек-машина, чрез интегриране на чувствителност към стресовото, когнитивното и общо физическо състояние на човека.

В дългосрочен план изпълнението на проекта ще допринесе за създаването на нови архитектури на интелигентни интерфейси човек-машина, подходящи за използване в колаборативни системи човек-робот, както и натрупаните знания и ресурси в помощ на разработването на нови технологични инструменти подпомагащи интеграцията на тези интерфейси и разработените за тях нови функционалности в други приложения отнасящи се към сферите на образованието, здравеопазването и  професиите с повишен риск за здравето и живота на човека.

Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по конкурс за фундаментални научни изследвания - 2019г , с договор КП-06-H37/18
Продължителност на проекта: 2019-2022
Ръководител: проф. Тодор Ганчев
Бюджет на проекта: 120 000лв