Дейностите по проекта са организирани в седем работни пакета РП1 – РП7

РП1  Управление на проекта и устойчиво развитие на научния капацитет.

РП2Разработка на методики.

РП3Създаване на ресурси.

РП4Създаване на методи и средства за обработка, анализ и моделиране.

РП5 Концептуализация на интелигентните интерфейси човек-машина.

РП6 Създаване на специализирана платформа и демонстратори.

РП7 Разпространение на резултатите.