Екипът на проекта е интердисциплинарен и включва експерти с дългогодишен опит в областта на сензорните мрежи, комуникационните технологии и устройства, обработка на сигнали и изкуствен интелект.


Ръководител на проекта:

проф. Тодор Ганчев, ТУ-Варна


Координатор на проекта:

доц. Валентина Маркова, ТУ-Варна


Ръководители на работни пакети:

проф. Венцислав Вълчев, ТУ-Варна
проф. дтн Евелина Пенчева, ТУ-София
проф. Тодор Ганчев, ТУ-Варна
доц. Валентина Маркова, ТУ-Варна