Работната програма включва общо две научноизследователски дейности (Дейности 1 и 2), една дейност за управление на проекта (Дейност 3) и една дейност за разпространение на резултатите от проекта (Дейност 4) към заинтерисованите потребителски групи .

Дейност 1: Хидрография, химически и структурен анализ за избрани зони във Варненско езеро

Дейност 2: Разработване на база от научни знания и добри практики заподпомагане на дейностите свързани с подобряванесъстоянието на морската околна среда

Дейност 3: Организация и управление

Дейност 4: Мерки за визуализация, информация и комуникация на проекта