Участие на конференция CloudEARTH Conference series

Резултати по проекта бяха предсатвени на конференция CloudEARTH. Презентации на представените публикации можете да намерите по-долу: