Дейностите по проекта са организирани в пет работни пакета РП1 – РП5

РП1 - Управление на проекта.

РП2Създаване на ресурси.

РП3Създаване на методи и модели за автоматично разпознаване на нарушения в опорно-двигателния апарат и физиологични отклонения.

РП4 - Създаване на ергономични модели на системата обучаем/обучител – учебна среда с цел превенция на здравето на човека, с оглед удължаване и подобряване на работоспособността му.

РП5 – Разпространение на резултатите.